Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: January 6, 2017

06 Jan

Tìm hiểu về tiêu chuẩn Basel II

Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Hiệp ước về vốn Basel II được trình bày như một tập hợp các quy định được đề xuất mà có thể […]