Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Báo cáo chào sàn cổ phiếu HGW

02 Feb

Báo cáo chào sàn cổ phiếu HGW

Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang (HGW) được thành lập vào ngày 05/01/2004 trên cơ sở chia tách từ Công ty Cấp nước Cần Thơ.
– Ngày 29/6/2004 Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang được sáp nhập với Ban Công trình đô thị thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, thành Công ty Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.– Thực hiện Chủ trương của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 14/9/2010 Công ty Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.
– Ngày 25/4/2011 chuyển đổi thành CTCP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động đến nay.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
– Sản xuất, cung cấp nước sạch.
– Sản xuất, kinh doanh thiết bị vật tư ngành nước.
– Xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.

VỊ THẾ CÔNG TY

Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, CTCP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang ( Hawasuco ) đã dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường cung cấp nước sạch và tạo dựng niềm tin đối với các khách hàng và đối tác.

Hawasuco được chia tách từ công ty cấp thoát nước tỉnh Cần Thơ vào đầu năm 2004. Hiện thời lúc đó trên địa bàn tỉnh có 3 nhà máy. Cho đến nay, số lượng này đã tăng lên 10 nhà máy và đều do công ty trực tiếp quản lý và khai thác với tổng công suất lên đến 22,500 m3/ngày đêm, cụ thể:
– Lớn nhất là nhà máy nước TP.Vị Thanh với công suất với công suất 11,000 m3/ngày đêm,
– Nhà máy nước Ngã Bảy với công suất 5,000 m3/ngày đêm,
– Nhà máy nước Long Mỹ với công suất 2,000 m3/ngày đêm,
– Nhà máy nước Cây Dương với công suất 1,000 m3/ngày đêm,
– Nhà máy nước Ngã Sáu với công suất 1,000 m3/ ngày đêm,
– Nhà máy nước Đông Phú, Cái Tắc, Một Ngàn, Tân Bình, Tân Phước Hưng đều có công suất là 500 m3/ngày đêm.

Có thể thấy, tại tỉnh Hậu Giang, Công ty là đơn vị duy nhất thực hiện chức năng sản xuất và phân phối nước sạch cho các hộ dân cư. Hiện tại, Công ty đang nỗ lực không ngừng nâng cấp, mở rộng hệ thống ống phân phối nước và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017
Kế hoạch năm 2017 do Công ty xây dựng theo định hướng phát triển dựa trên năng lực hoạt động của Công ty :
– Doanh thu thuần : 152.25 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016.
– Lợi nhuận sau thuế đạt 7.8 tỷ, tăng 5% so với năm 2016.

Theo quy định của UBND tỉnh Hậu Giang về giá nước sạch dùng cho sinh hoạt được áp dụng năm 2017 là 7,500 đồng/m3 tăng 7% so với năm 2016 ( 7,000 đồng/m3 ), với mức tăng gía nước sinh hoạt gần tương xứng với tăng trưởng kế hoạch đã đặt ra thì khả năng đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận là khả thi.

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
Tình hình chi trả cổ tức của Công ty qua các năm gần đây cụ thể như sau :
– Năm 2014 : tỷ lệ cổ tức chi trả là 1.08% bằng tiền mặt.
– Năm 2015 : tỷ lệ cổ tức chi trả là 1.45% bằng tiền mặt.
– Năm 2016 : tỷ lệ chi trả cổ tức đã được thông qua là 1.63% bằng tiền mặt.

Thông tin chi tiết xin quý khách xem Tại đây