Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Báo cáo chào sàn cổ phiếu HGW

02 Feb

Báo cáo chào sàn cổ phiếu HGW

Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang (HGW) được thành lập vào ngày 05/01/2004 trên cơ sở chia tách từ Công ty Cấp nước Cần Thơ.
– Ngày 29/6/2004 Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang được sáp nhập với Ban Công trình đô thị thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, thành Công ty Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.– Thực hiện Chủ trương của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 14/9/2010 Công ty Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.
– Ngày 25/4/2011 chuyển đổi thành CTCP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động đến nay.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
– Sản xuất, cung cấp nước sạch.
– Sản xuất, kinh doanh thiết bị vật tư ngành nước.
– Xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.

VỊ THẾ CÔNG TY

Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, CTCP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang ( Hawasuco ) đã dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường cung cấp nước sạch và tạo dựng niềm tin đối với các khách hàng và đối tác.

Hawasuco được chia tách từ công ty cấp thoát nước tỉnh Cần Thơ vào đầu năm 2004. Hiện thời lúc đó trên địa bàn tỉnh có 3 nhà máy. Cho đến nay, số lượng này đã tăng lên 10 nhà máy và đều do công ty trực tiếp quản lý và khai thác với tổng công suất lên đến 22,500 m3/ngày đêm, cụ thể:
– Lớn nhất là nhà máy nước TP.Vị Thanh với công suất với công suất 11,000 m3/ngày đêm,
– Nhà máy nước Ngã Bảy với công suất 5,000 m3/ngày đêm,
– Nhà máy nước Long Mỹ với công suất 2,000 m3/ngày đêm,
– Nhà máy nước Cây Dương với công suất 1,000 m3/ngày đêm,
– Nhà máy nước Ngã Sáu với công suất 1,000 m3/ ngày đêm,
– Nhà máy nước Đông Phú, Cái Tắc, Một Ngàn, Tân Bình, Tân Phước Hưng đều có công suất là 500 m3/ngày đêm.

Có thể thấy, tại tỉnh Hậu Giang, Công ty là đơn vị duy nhất thực hiện chức năng sản xuất và phân phối nước sạch cho các hộ dân cư. Hiện tại, Công ty đang nỗ lực không ngừng nâng cấp, mở rộng hệ thống ống phân phối nước và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017
Kế hoạch năm 2017 do Công ty xây dựng theo định hướng phát triển dựa trên năng lực hoạt động của Công ty :
– Doanh thu thuần : 152.25 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016.
– Lợi nhuận sau thuế đạt 7.8 tỷ, tăng 5% so với năm 2016.

Theo quy định của UBND tỉnh Hậu Giang về giá nước sạch dùng cho sinh hoạt được áp dụng năm 2017 là 7,500 đồng/m3 tăng 7% so với năm 2016 ( 7,000 đồng/m3 ), với mức tăng gía nước sinh hoạt gần tương xứng với tăng trưởng kế hoạch đã đặt ra thì khả năng đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận là khả thi.

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
Tình hình chi trả cổ tức của Công ty qua các năm gần đây cụ thể như sau :
– Năm 2014 : tỷ lệ cổ tức chi trả là 1.08% bằng tiền mặt.
– Năm 2015 : tỷ lệ cổ tức chi trả là 1.45% bằng tiền mặt.
– Năm 2016 : tỷ lệ chi trả cổ tức đã được thông qua là 1.63% bằng tiền mặt.

Thông tin chi tiết xin quý khách xem Tại đây

Cisco 300-085 Demos

But this is still boiling hot water, Erdongzi. Even if the painkiller is extremely cheap, but a lot of money is a lot At that Cisco 300-085 Demos CCNP Collaboration 300-085 Demos time, people were alive with tens of dollars of wages, and Cisco 300-085 Demos eating a painkiller 300-085 Demos would Cisco 300-085 Demos make the family poor. Don t drink Liu Haizhu once Cisco 300-085 Demos vowed not to drink at the same time with Hao CCNP Collaboration 300-085 Tuyu and Er Implementing Cisco Collaboration Application v1.0 (CAPPS) Dongzi. The liberated rut was wiped out by him.

Cisco 300-085 Demos My daughter consumes so many hot cards every week, but it 300-085 Demos doesn t last long. I was a little surprised, Cisco 300-085 Demos wondering Cisco 300-085 Demos how she knew that the black yarn CCNP Collaboration 300-085 was worn for myself She said There are people wearing black gauze CCNP Collaboration 300-085 Demos there. Casually, the Implementing Cisco Collaboration Application v1.0 (CAPPS) money is in the TV cabinet of the living room, you take it yourself. 6 40 I told Barney and Jack how happy they were to live with us. She was even scared. Then realized that he did this out of love Cisco 300-085 Demos for her, she hugged him tightly, kissed him warmly, and he hugged her tightly.

The factory, later 300-085 Demos because of the likes to study cultural relics, came to Haikou to pour cultural relics. In addition, they invited the authentic Hong Kong Cisco 300-085 Demos hairdresser, the craftsmanship is good, the beautician is also a first class Haikou, skillful, soft Implementing Cisco Collaboration Application v1.0 (CAPPS) and tesking tough, the guests feel very comfortable. She looks at her eyes and says sadly CCNP Collaboration 300-085 Don t say, I don Cisco 300-085 Demos Cisco 300-085 Demos t want to listen. Cisco 300-085 Demos Sorry, I don t know she will find you, sorry. Congratulations. The raise is always a joy.