Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: February 18, 2017

18 Feb

Tủ sách đầu tư : ” Chiến thắng trò chơi cuộc sống” – Tôi tài giỏi bạn cũng thế! dành cho người trưởng thành

Nhiều người nghĩ rằng người trưởng thành nghĩa là một người đã đạt đến một độ tuổi nhất định nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, đó là định nghĩa cổ điển về mặt sinh học. Trong xã hội hiện đại ngày nay, nếu một người có nhiều tuổi nhưng vẫn sống dựa vào người […]