Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: March 19, 2017

19 Mar

Hai năm lặng sóng, tiền đang vào nhóm cổ phiếu chứng khoán?

Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường tăng mạnh; tỷ lệ margin được dự báo tiếp tục tăng cao… sẽ giúp cải thiện kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán từ đó có ảnh hưởng tích cực tới cổ phiếu thuộc nhóm ngành này.