Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: April 15, 2017

15 Apr

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

Giới thiệu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (HOSE: FCM) được thành lập vào năm 2007, với sản phẩm chính là cọc bê tông ly tâm dự ứng lực. Ngày 08/05/2013, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu lần đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với […]