Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: April 16, 2017

16 Apr

ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần LICOGI 166

Giới thiệu doanh nghiệp Công ty Cổ phần LICOGI 166 là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần LICOGI 16 (Nắm giữ 46.42%), hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp hạ tầng giao thông vận tải và đô thị đồng thời mở rộng sang lĩnh vực đầu tư và kinh doanh […]