Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ cũng đủ khiến Hùng Vương (HVG) báo lỗ 31 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm

04 May

Chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ cũng đủ khiến Hùng Vương (HVG) báo lỗ 31 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Hùng Vương ghi nhận khoản lỗ gần 30 tỷ đồng trong quý 2/2017, trong đó khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên tới 41 tỷ đồng. Lỗ lũy kế từ đầu năm niên độ tài chính 2017 (1/10/2016 – 31/3/2017) hiện lên tới 31,3 tỷ đồng.

CTCP Hùng Vương (HVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 (niên độ tài chính 1/1 – 31/3/2017) với doanh thu thuần đạt 2.949 tỷ đồng – giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán chiếm 2.684 tỷ đồng khiến lãi gộp Hùng Vương chỉ còn 266 tỷ đồng – giảm 11% so với cùng kỳ 2016.

Theo giải trình của công ty, việc lãi gộp giảm mạnh có nguyên nhân bởi (1) Doanh thu từ thức ăn chăn nuôi giảm do không đủ nguồn cung cấp cá giống, nông dân buộc phải cắt giảm sản lượng nuôi trồng, nhu cầu tiêu thụ thức ăn từ đó giảm theo và (2) Giá cá nguyên liệu tăng do sản lượng thiếu hụt. Giá xuất khẩu cá fillet cũng tăng mạnh do cung không đủ cầu. Công ty chủ động giữ hàng, không bán ngay ra thị trường để chờ ký những hợp đồng giá cao. Doanh số quý 2 sụt giảm 45%, tuy nhiên, phần sụt giảm này sẽ được bù đắp trong quý 3 và quý 4 sắp tới.

Doanh thu tài chính trong quý 2 tăng 61% lên 44 tỷ đồng chủ yếu là do lãi chênh lệnh tỷ giá phát sinh. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 12%, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm được 19% so với quý 2/2016. Tính đến 31/3/2017, số dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) đã giảm được 7,3% so với đầu kỳ, tương đương 640 đồng. Dù vậy, nợ vay của Hùng Vương hiện vẫn rất cao, lên tới 8.070 tỷ đồng, chiếm 53% tổng tài sản công ty.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Hùng Vương ghi nhận khoản lỗ gần 30 tỷ đồng trong quý 2/2017, trong đó khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên tới 41 tỷ đồng. Lỗ lũy kế từ đầu năm niên độ tài chính 2017 (1/10/2016 – 31/3/2017) hiện lên tới 31,3 tỷ đồng.

Theo Cafef

First-hand Cisco 200-125 Certification Braindumps Online

Just a Cisco 200-125 Certification Braindumps guy Lazy to talk nonsense with you Wang Luoguo, take 200-125 Certification Braindumps the knife, I Cisco 200-125 Certification Braindumps will kill this surname http://www.passexamcert.com/200-125.html Hao You give me a release Lu Song was anxious, and he was worried that Zhang Haoran s CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) dog jumped into the wall. Now Dongbatian CCNA 200-125 Cisco 200-125 Certification Braindumps is dead and Liu Haizhu runs again. This Cisco 200-125 Certification Braindumps knife gave Yang Wu a sterilization operation.

Stupid things, you are still happy at this 200-125 Certification Braindumps moment, when you can Cisco 200-125 Certification Braindumps really grow up and become sensible CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) The court came to Cisco 200-125 Certification Braindumps the notice and sent a copy of a letter 200-125 Certification Braindumps from Uncle Shang Yi to the court Wangwang, let s talk later. CCNA 200-125 Where Tear it, and after passing it to Xiao Liu, he put It is torn. Zuo Tao on time. She has something to discuss with them. They hoped to find friends and relatives to get help.

Well, Cisco 200-125 Certification Braindumps I heard CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA (v3.0) Cisco 200-125 Certification Braindumps it. There was an old voice coming from inside. CCNA 200-125 He can almost come back during the http://www.testkingdump.com Spring Cisco 200-125 Certification Braindumps Festival. I m afraid of being afraid, 200-125 Certification Braindumps but still saying I am not afraid