Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Fed không nâng lãi suất

04 May

Fed không nâng lãi suất

Vào sáng ngày thứ Năm giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp 2 ngày, CNBC cho hay.

Đúng với dự báo của thị trường, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã nhất trí giữ lãi suất ở mức 0.75-1%.

Bên cạnh đó, tuyên bố của Fed còn cho thấy sự hoài nghi về nền kinh tế Mỹ – vốn chỉ tăng trưởng 0.7% trong quý 1/2017.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) tăng trưởng với tốc độ 2% trong 3 tháng đầu tiên của năm 2017, theo báo cáo Chính phủ trong ngày thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng lõi (core Consumer Price) lại giảm nhẹ trong tháng 3/2017.

Mặc dù nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ chậm chạp trong quý 1/2017, nhưng các nhà lãnh đạo Fed dường như không tỏ ra lo sợ trước điều này. Họ nhận thấy tốc độ tăng trưởng sẽ hồi phục – điều này đã cho họ tự tin để tiếp tục nâng lãi suất trong khoảng thời gian còn lại của năm nay.

Bản tuyên bố cho biết: “Ủy ban cho rằng việc tăng trưởng chậm lại trong quý 1/2017 có thể chỉ là tạm thời và tiếp tục kỳ vọng rằng với sự điều chỉnh từ lập trường chính sách tiền tệ, hoạt động kinh tế sẽ tăng trưởng với tốc độ vừa phải, các điều kiện thị trường lao động sẽ được cải thiện hơn nữa và lạm phát sẽ ổn định quanh mức 2% trong trung hạn”.

Được biết, Fed đã nâng lãi suất 2 lần kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ – lần gần nhất là trong tháng 3/2017 – và được dự báo sẽ thực hiện một đợt nâng lãi suất vào tháng 6/2017. Theo CNNMoney, hiện Phố Wall dự báo xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 6 tới là 67%.

Trong các dự báo được công bố trong tháng 3/2017, các quan chức Fed đưa ra dự định nâng lãi suất thêm 2 lần trong năm nay.

Theo Vietstock

CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF : CompTIA Linux+ Powered by LPI 1

Some CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF conversations of women are not suitable for CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-103 men to listen LX0-103 Exam Practice PDF to. But I know that I can t die. If you can t die, you can only endure the pain. CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF We CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF walked CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF together on the campus roads of the tree shadows, and once again deeply felt the importance of each other. He immediately takes out the color samples and signs them http://www.passexamcert.com/LX0-103.html for the other party. His temperament is regarded as a spiritual CompTIA Linux+ Powered by LPI 1 divinity by those petitioners and tomb thieves. Www. Xiabook. Com Net twenty first chapter marriage change twenty first chapter marriage change.

Huang Zhonghua s Zhang Haoran, who was lying on the hospital bed, said Hao Hao Ge, then let s talk about this thing today, and talk about it again in the next day Well, talk again in the next day, talk again in the next day. I LX0-103 Exam Practice PDF don t think it s boring. Moreover, it is strange enough to sit alone on a wine table. The salesman smashed out from the counter and grabbed the arm of Zeng Laojiao Go out, you give me out You don t sell me, you beat me, you can CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF t be ridiculous ah ah ah You take me If CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF it breaks, I will sleep on your wife s bed ah ah ah Although crying out of breath, but a tear did CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-103 not flow. At this time, Liu Haizhu looked at it and found that the object in his CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF hand was actually a CompTIA Linux+ Powered by LPI 1 tube of pen This thing is basically extinct now.

Right, not enumerable.I Wong Ka Kung examination is correct, but sincerely treat others, Mu Chang Ah To be outrageous, if it will be the priesthood of tomorrow, will be re Code, Always wrong. Officer immediately commanded it.Zeng Guofan back to the office, again Liu Heng came, Liu Hengdao You are ordinary clothes to go to Wanping County overnight trip, for the visit to the Department of Shun Suncheon Qi Ren driving situation. Finished CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF speaking, two people sat around foodies.Zeng Guofan can not drink, Huang Zhong is not overly reluctant, had a soup, a drink. A look at that like, but bizarre, do not say Li Chungang CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-103 private possession of books, said only that the government is trying to find Li s millions of property, conspiracy to fraudulently collude LX0-103 Exam Practice PDF with others. Zeng Guofan due to post office, did not hesitate to pick up the state.Others are afraid to touch the CompTIA Linux+ Powered by LPI 1 man is touched, Zeng Guofan down, CompTIA LX0-103 Exam Practice PDF not only dare testking to touch, but also like to touch.