Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Thu tài chính hụt mạnh, Vietnam Airlines báo lãi quý I giảm hơn 43%

09 May

Thu tài chính hụt mạnh, Vietnam Airlines báo lãi quý I giảm hơn 43%

Lãi ròng hợp nhất của TCT Hàng không Việt Nam – CTCP – Vietnam Airlines (UPCoM: HVN) trong quý I/2017 chỉ đạt 746 tỷ đồng, giảm đến 43,2%.

Trong quý Tổng công ty ghi nhận 20.833 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước. Song giá vốn tăng mạnh hơn khiến lãi gộp giảm nhẹ còn 3.247 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá dầu bình quân quý I/2017 tăng cao so với quý I/2016.

Mặt khác, trong quý không phát sinh thu từ hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và lợi nhuận tài chính từ chênh lệch tỷ giá giảm (mức biến đổi đồng USD ít hơn so với mức giảm tỷ giá cùng kỳ năm trước). Do vậy, doanh thu tài chính trong kỳ chỉ đạt 242,3 tỷ đồng, giảm còn khoảng ¼ so với quý I/2016, chi phí tài chính cũng giảm từ 1.383 tỷ xuống 959 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay ở mức 370 tỷ, tăng 18%).

Một điểm bất lợi khác, hoạt động công ty liên doanh, liên kết chỉ đem về khoản lợi nhuận 30,5 tỷ đồng, còn phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí bán hàng tăng thêm 175 tỷ và chi phí quản lý chỉ giảm 39 tỷ đồng.

Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty chỉ còn đạt 798,3 tỷ đồng, giảm đến 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức giảm hơn 43% còn 746 tỷ và phần lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ cũng giảm mức tương đương 39,3% xuống 743,4 tỷ. EPS sụt mạnh từ 1.095 đồng xuống 606 đồng.

Tính đến cuối quý I/2017, Tổng công ty có tổng tài sản 96.744 tỷ đồng, khá tương đương thời điểm đầu năm. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu là 16.043,7 tỷ đồng, vay ngắn hạn 15.160 tỷ và vay dài hạn 45.118 tỷ đồng.

Tính đến hiện tại, Vietnam Airlines chưa công bố kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2017. Được biết, năm 2016, Tổng công ty ghi nhận doanh thu 70.089 tỷ, tăng 43% và lãi ròng phân bổ cho công ty mẹ 2.054,6 tỷ, gấp 6,7 lần năm 2015.

Đồng thời, Tổng công ty cũng nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý cho phép gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2016, tức là tổ chức trước ngày 30/06/2017.

Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines được hợp nhất từ 15 công ty con và 4 đơn vị liên kết.

Theo NDH