Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

BHS về với SBT, tỷ lệ hoán đổi 1 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT

10 May

BHS về với SBT, tỷ lệ hoán đổi 1 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT

Theo phương án sáp nhập CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS) vào CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT), tỷ lệ hoán đổi là 1:1,02, tức 1 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT.

SBT sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016 – 2017 vào ngày 25/05/2017 tại Hội trường Công ty ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ngày đăng ký cuối cùng là 05/05/2017.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT), HĐQT sẽ trình cổ đông phương án sáp nhập, hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS) với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty theo hợp đồng sáp nhập.

Mục đích nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ sở hữu 100% vốn BHS bằng cách phát hành thêm cổ phiếu SBT để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu BHS đang lưu hành. Tỷ lệ hoán đổi được xác định là 1:1,02, tức 1 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT.

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá của CTCP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam. Theo đó, tổ chức này định giá một cổ phiếu BHS là 21.356 đồng và SBT là 20.944 đồng, tỷ lệ hoán đổi hợp lý 1:1,02.

Sau hợp nhất BHS sẽ đăng ký chuyển đổi thành loại hình Công ty TNHH một thành viên với việc SBT là chủ sở hữu duy nhất 100% vốn có tên gọi là Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

Về phương án kinh doanh, SBT và BHS vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước sáp nhập.

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày CTCP Mía đường Thành Tành Công Tây Ninh nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN.

Số lượng cổ phần SBT dự kiến phát hành để hoán đổi là 303,8 triệu cp, ứng với tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là 3.038,3 triệu cp. Cũng tức, vốn điều lệ SBT sau nhận sáp nhập sẽ tăng thêm 3.038,3 tỷ đồng.

Mục tiêu kinh doanh sau sáp nhập của SBT là doanh thu hợp nhất 8.353,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 674,4 tỷ đồng. Riêng chỉ tiêu với BHS lúc này là Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai là doanh thu thuần 4.688 tỷ và lãi trước thuế 323,3 tỷ đồng.

Sau khi sáp nhập, SBT sẽ nắm 30% thị phần ngành đường trong nước với tổng tài sản lên đến gần 14.677 tỷ đồng (cộng ngang), tổng nợ vay 7.865 tỷ đồng (54% tổng tài sản). Vốn điều lệ tăng từ 2.531,88 tỷ lên 5,570,18 tỷ đồng.

Sau thông tin sáp nhập được đưa ra, cổ phiếu BHS đã tăng rất mạnh từ mức 13,000 đồng lên 19,700 đồng, tức tăng 51,5% trong khi cổ phiếu SBT lình xình quanh mốc 24.500 đồng.

Theo NDH