Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Nhựa Bình Minh sắp phát hành 36,4 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 80%

11 May

Nhựa Bình Minh sắp phát hành 36,4 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 80%

CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) thông báo quyết định HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lên đến 80%.

Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 36,38 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, mà cụ thể là quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2016 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Hiện quỹ đầu tư phát triển của Công ty đang ở mức 1.255,6 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành là 80%, ứng với việc vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 454,7 tỷ lên 818,6 tỷ đồng.

Thời gian phân phối cổ phiếu là trong vòng 45 ngày kể từ khi UBCKNN có thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo.

Có thể nói đây là đợt tăng vốn được chờ đợi bởi Công ty đã duy trì vốn điều lệ ở mức 454,7 tỷ từ năm 2013 đến nay dù cho lợi nhuận hằng năm tạo ra cao, tích lũy nhiều (vốn chủ sở hữu công ty tăng khá mạnh từ 1.489 tỷ lên 2.297,4 tỷ đồng trong 4 năm qua). Đồng thời, giá cổ phiếu BMP cũng đang ở mức cao 181.900 đồng/CP và thanh khoản cổ phiếu thuộc diện thấp chỉ khoảng vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên.

Trước đó, BMP cũng vừa công bố quyết định HĐQT việc thanh toán cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%, thời điểm chi trả sẽ là trong tháng 6/2017. Đây là cổ tức của đợt 2/2016. Vào đầu năm, Công ty đã thực hiện chia cổ tức tiền mặt đợt 1/2016 tỷ lệ 20%.

Như vậy, tổng tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt và thưởng cổ phiếu của BMP năm 2016 dành cho cổ đông lên đến 120%.

Năm 2017, BMP đề ra kế hoạch doanh thu là 4.050 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế là 700 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu là 20%.

Theo NDH

CompTIA CV0-001 Self Study Are Based On The Real Exam

Is there a scotch tape I want to stick my eyelids and CompTIA CV0-001 Self Study see what it will look like. Now, at first sight, it CompTIA Cloud Essentials CV0-001 is worthy of a name. CompTIA CV0-001 Self Study The Pevens web page sent a message http://www.passexamcert.com/CV0-001.html to Researcher No. I don t think CV0-001 Self Study I can do it. You must do it, Nedra CompTIA CV0-001 Self Study said. CompTIA Cloud+ Certification Exam CompTIA CV0-001 Self Study Don t worry, how come it is convenient.

So when our 16 year old Niu Shunxiang went on to marry to her brother Niu Changfu for another round of four in law, he called her to the CompTIA CV0-001 Self Study CompTIA Cloud Essentials CV0-001 already ill http://www.examscert.com in law, and only two CompTIA Cloud+ Certification Exam people could hear and whispered Ni Children, when you marry, please wear a contraceptive ring In 1966, it was insignificant in the face of 1969. Due to the direction CompTIA CV0-001 Self Study of the CompTIA CV0-001 Self Study deviation, CompTIA CV0-001 Self Study the more complicated it is, the more it deviates from the theme, it may CV0-001 Self Study be better. The boys looked at the sun on their heads and set off on their own single pants.

I thought, the children are six years old, I am still Miss You are already a six year old child, he is jealous, and you CompTIA CV0-001 Self Study still have any unmarried youth It s funny. Tianchi knows that it is the tears of the scars of Zhong Chubo. CompTIA CV0-001 Self Study I urge everyone to CompTIA Cloud+ Certification Exam forgive. And promised that once the product is sold, the money will be recovered, the first thing CV0-001 Self Study will CompTIA Cloud Essentials CV0-001 be paid. Belt, testking and went to the bank for a new stack of US dollar bills, CompTIA CV0-001 Self Study Hong Kong dollars and Singapore dollars, packed in a bag. Mummy has a total of six in the World Trade Organization.