Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: May 12, 2017

12 May

Cổ đông thêm khổ vì cổ tức

Mùa đại hội đồng cổ đông năm 2017 đang dần khép lại và tình trạng doanh nghiệp khất cổ tức vẫn chưa có nhiều biến chuyển tích cực, ảnh hưởng mạnh đến niềm tin của cổ đông.