Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Kinh nghiệm xử lý tài khoản khi thị trường vào ngưỡng cản khó vượt

23 May

Kinh nghiệm xử lý tài khoản khi thị trường vào ngưỡng cản khó vượt

Để tránh mất đi những cơ hội đầu tư từ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần học hỏi những kinh nghiệm xử lý tài khoản của mình trong những bối cảnh thị trường nhất định. Bài viết này đưa ra Kinh nghiệm xử lý tài khoản khi thị trường vào ngưỡng cản khó vượt của một nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường để độc giả tham khảo.

Thị trường tăng giá, biểu đồ giá sẽ tiếp cận những kháng cự quan trọng, đây là những điểm thay đổi tâm lý giao dịch của nhà đầu tư, thay vì quyết định mua vào hay nắm giữ cổ phiếu thì nhà đầu tư lại sẵn sàng bán ra ở điểm này khi có bất kỳ một dấu hiệu nào cảm thấy “không ổn” của thị trường. Vậy quyết định này có thật sự sáng suốt hay không ? Hay khi bán cổ phiếu ra rồi, nhà đầu tư lại bỏ lỡ đi xu hướng tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu sau đó ?

Thị trường chứng khoán là kim chỉ nam cho nền kinh tế của mỗi quốc gia, trong mỗi một giai đoạn khác nhau sẽ luôn có những diễn biến khác nhau, có những doanh nghiệp tận dụng được cơ hội mới của nền kinh tế sẽ làm ăn phát triển, nhưng có những doanh nghiệp không tận dụng được lợi thế của mình sẽ làm ăn thua lỗ và phải rút khỏi thị trường.

Diễn biến chỉ số chứng khoán của thị trường chung là một tập hợp của chỉ số của những công ty đại diện niêm yết trên sàn, nên diễn biến chỉ số này sẽ thay đổi từng giai đoạn khác nhau của thị trường và nó có thể không phụ thuộc vào bất cứ một nhóm cổ phiếu niêm yết nào. Mỗi giai đoạn, chỉ số chứng khoán của thị trường chung có thể được thay đổi tích cực hơn nhờ vào những doanh nghiệp mới kinh doanh tốt được niêm yết trên sàn, hoặc những doanh nghiệp niêm yết cũ nhưng có kết quả kinh doanh tốt và ảnh hưởng đến sự tăng điểm của chỉ số chung.

Nên các mốc kháng cự của thị trường chung, cho dù là mốc kháng cự mạnh nhất cũng sẽ bị phá vỡ trong một xu hướng trung và dài hạn của thị trường. Vì thị trường chứng khoán là nơi đại diện của nhưng doanh nghiệp làm ăn tốt nhất trong các lĩnh vực trong nền kinh tế của mỗi quốc gia.

 
(Chỉ số DJ đã vượt qua mốc kháng cự mạnh nhất được thiết lập năm 2008 – trước suy thoái kinh tế Toàn cầu)

Những nhà đầu tư cá nhân thường bị chi phối bởi những diễn biến ngắn hạn, nên khi thị trường chứng khoán gặp những mốc kháng cự tâm lý, họ thường bán ra hết cổ phiếu và chờ đợi một cơ hội mới của thị trường – Nó có thể xảy ra, hoặc không xảy ra trong ngắn hạn.

Để tránh mất đi những cơ hội đầu tư từ thị trường chứng khoán, thì bạn có thể tham khảo một số lời khuyên sau khi thị trường chứng khoán đang ở những vùng kháng cự tâm lý trong giai đoạn tăng điểm:

Rà soát lại danh mục đầu tư:

Trong ngắn hạn, khi thị trường giảm giá có thể tất cả các cổ phiếu đều giảm giá do tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu ra khỏi thị trường, nhưng khi thị trường tăng giá, thì không phải cổ phiếu nào cũng sẽ tăng, bởi vì chỉ có những doanh nghiệp kinh doanh tốt, và cơ hội phát triển trong tương lai mới thu hút được dòng tiền đầu tư của thị trường. Nên những cổ phiếu của những doanh nghiệp làm ăn tốt sẽ tiếp tục tăng giá trong trung và dài hạn, còn những cổ phiếu của những doanh nghiệp làm ăn không tốt sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm cho dù thị trường chung có tăng điểm về chỉ số.

Nên khi thị trường tiếp xúc với các vùng kháng cự tâm lý, nhà đầu tư nên rà soát lại danh mục đầu tư của mình. Bán ra những cổ phiếu có xu hướng kinh doanh bất lợi trong giai đoạn tiếp theo của nền kinh tế, và tiếp tục mua vào nắm giữ những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong nhịp điều chỉnh của thị trường để gia tăng tích luỹ cổ phiếu sinh lời trong đầu tư.

Giao dịch từng phần tài khoản:

Thường thì chúng ta không biết chính xác đâu là đáy, hay chính xác đâu là đỉnh, nên khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự có thể giao dịch từng phần tài khoản để đảm bảo tài khoản vẫn an toàn và sinh lời.

Những nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường, họ sẽ quyết định bán 1/3 tài khoản khi thị trường tiếp vào vùng kháng cự, 1/3 sẽ được tiếp tục bán ra theo các chỉ số kỹ thuật, và 1/3 còn lại sẽ được bán hết khi thị trường điều chỉnh mất 8% so với đỉnh tạo ra.

Trong trường hợp thị trường tiếp tục tăng điểm và vượt kháng cự, thì 2/3 lượng cổ phiếu còn lại sẽ tiếp tục được duy trì, 1/3 tiền mặt bán ra sẽ được dùng vào đầu tư lướt sóng T+ với những cổ phiếu còn có cơ hội tăng tiếp của thị trường. Và rủi ro sai có xảy ra, thì phần thua lỗ bởi 1/3 tài khoản gây ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến phần lợi nhuận nhà đầu tư đã đạt được trước đó.

Giữ vững tâm lý đầu tư, thay vì để tâm lý đầu cơ chi phối:

Một cổ phiếu tốt đến mấy khi tăng giá cũng sẽ không tránh khỏi những đợt điều chỉnh ngắn hạn. Nên khi nhà đầu tư đã chọn được một cổ phiếu đầu tư tốt để nắm giữ, thì tránh bị chi phối bởi những biến động ngắn hạn của thị trường mà mua/bán liên tục, điều này có thể làm cho nhà đầu tư phải mua ở giá cao hơn sau mỗi lần lướt sóng, hoặc thậm chí “mất hàng” khi cổ phiếu tiếp tục tăng sau đó.

Nên trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư nên xác định rõ giá trị mục tiêu về cơ bản của cổ phiếu để giữ vững tâm lý đầu tư trong quá trình nắm giữ, và khi lướt sóng, sẵn sàng mua lại cổ phiếu ở giá cao hơn nếu cổ phiếu tiếp tục tăng giá. Điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư không bị tâm lý đầu cơ ngắn hạn chi phối, và bán mất một cổ phiếu cơ bản mới bắt đầu một chu kỳ tăng giá.

Tham khảo những lời khuyên của những chuyên gia trên thị trường

Những chuyên gia theo dõi thị trường sát sao hàng ngày, họ luôn có nhiều thông tin sát nhất với thị trường nên có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho những nhà đầu tư không có thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về thị trường.

Nên bạn đừng ngần ngại khi xin những lời tư vấn của những chuyên gia khi thị trường tiếp cận những vùng kháng cự tâm lý. Những lời khuyên từ một người bên ngoài giúp cho bạn có nhiều góc nhìn về thị trường và có thể đưa ra quyết định tốt hơn.

Theo Trí thức trẻ

Cisco 300-101 PDF : Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0)

Li Yang received a Cisco 300-101 PDF call from Zhao Hongbing This Things, with Li Wu said, just forget it, we do not find him Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) Cisco 300-101 PDF trouble. Li Si can also translate this sentence Are CCDP 300-101 you the most direct enemy of Zhang Yue who can take care of you for the sake of money and future Together. How can I not think of such a good 300-101 PDF way Zhang Laoliu replied That s a big brother, if I have 30 pieces out Zhang CCDP 300-101 PDF Haoran was happy Small six sons, you are a pervert, if you give 30 pieces, I will lend you the electricity If you have 50 pieces, I

I now wonder if the 19 year old Lu Guihua also has his own superficiality If it is not in this effect when people see her, they seem to be shunned to show their difference from CCDP 300-101 her, but the heart and the back are the http://www.examscert.com same as when we Cisco 300-101 PDF heard about her name and the second floor in our village. I have died young before I fully Cisco 300-101 PDF exercise Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) my ambitions I didn t die before I died. But it s not enough to just lie a lie into a chicken coop. It is this step that is right, we only find the correct and complete 1969 step by step. Our branches and green leaves are not white and Cisco 300-101 PDF long, our linings are not white, our fences are not white, because our trunks, safflowers, heroes and piles 300-101 PDF understand Cisco 300-101 PDF our hearts. It cannot be said that he did not carry his own private goods in the rumors of God.

Lao Weitou understands the criminal psychology. Do you Cisco 300-101 PDF know how to call a million households I don t know how to call a million households Fuck, have 300-101 PDF you seen a million households Oh, 300-101 PDF I Fuck, pillar, tricks together, I have never seen a million households, have you seen it I Take advantage of the old Wei head Until the old Wei head Cisco 300-101 PDF into the coffin. Even if there CCDP 300-101 are so many things in the family, I Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) still look Cisco 300-101 PDF at life very optimistically. It s awkward An old man s emotion comparison excitement.