Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Báo cáo khuyến nghị cổ phiếu PVD – Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

25 May

Báo cáo khuyến nghị cổ phiếu PVD – Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

MÔ TẢ DOANH NGHIỆP

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Dầu khí Tiền thân là Xí nghiệp DV kỹ thuật dầu khí biển – PTSC Offshore, trực thuộc CTy DV Kỹ thuật dầu khí (PTSC). Ngày 11/05/2007, chuyển đổi thành TCT Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí. Công ty chuyên cung cấp giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật khoan phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong và ngoài nước.

THÔNG TIN VÀ NHẬN ĐỊNH CƠ BẢN

Bước sang quý 2/2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVD có dấu hiệu khởi sắc hơn, cụ thể là việc 5 trong tổng số 6 giàn khoan sở hữu của Tổng Công ty đều đã có việc làm. Hiện tại, giàn khoan PV Drilling I vừa kết thúc chiến dịch khoan cho Total Myanmar và sẽ tiếp tục chiến dịch khoan cho Cửu Long JOC ngay sau khi về Việt Nam. Giàn PV Drilling II và PV Drilling III, sau một thời gian dài chờ việc, đã chính thức tái gia nhập thị trường, theo đó giàn PV Drilling II hiện đang khoan cho Murphy Oil và giàn PV Drilling III đang cung cấp dịch vụ cho Côn Sơn. Giàn PV Drilling VI thực hiện chương trình khoan cho Hoàng Long Hoàn Vũ từ giữa tháng 03/2017. Giàn PV Drilling 11 hiện nay vẫn đang làm việc cho khách hàng Sonatract tại Algeria.

Bên cạnh đó, sự khởi sắc của dịch vụ khoan cũng dẫn đến khối lượng công việc và đơn giá của các dịch vụ liên quan đến khoan như cung ứng nhân lực, kỹ thuật giếng khoan cũng được cải thiện. Đối với giàn khoan nước sâu PV Drilling 5, Tổng Công ty hiện vẫn đang bám sát, theo dõi tiến độ triển khai của dự án Cá Rồng Đỏ để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để cung cấp giàn PV Drilling 5 cũng như các dịch vụ kỹ thuật khác cho dự án này.

Giá dầu mỏ phục hồi trong giai đoạn gần đây cũng là một thông tin hết sức tích cực, khi giá dầu mỏ đã vượt ngưỡng 50 USD/thùng thời gian gần đây bên cạnh các thông tin cắt giảm sản lượng dầu mỏ đến từ OPEC.

Cần lưu ý rằng ưu tiên trọng tâm của PV Drilling trong quý 2/2017 cũng như các quý còn lại trong năm là đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ quá hạn nhằm hạn chế việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn, đồng thời hoàn nhập được các khoản dự phòng nợ quá hạn đã trích lập trong năm 2016.

Một thông tin đáng chú ý nữa là PVD đã thực hiện trích lập quỹ khoa học công nghệ từ năm 2010, và cho đến ngày 31/12/2016 Công ty đã trích lập tổng cộng 1,121 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền đã sử dụng lũy kế đến nay mới chỉ đạt 96 tỷ đồng (tương ứng 8%). Và theo quy định, nếu quỹ này không sử dụng hết sau 5 năm sẽ được hoàn nhập, số tiền PVD có thể được hoàn nhập trong 2017 khoảng hơn 190 tỷ đồng.  

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Thông tin Quý 1/2017 lỗ nặng đã kéo giá PVD xuống mặt bằng giá thấp nhất lịch sử cổ phiếu này. Điểm sáng duy nhất là khi PVD thủng hỗ trợ mạnh (16,500) nhưng lực bán sau đó không quá mạnh và lực cầu sau đó đã tự tin hơn.

Hiện PVD đã có vùng hỗ trợ mới 15,000 – 16,000, cùng với đó là lực cầu cũng đang có chiều hướng tăng dần, do vậy có thể kỳ vọng cho một đợt phục hồi ngắn trong thời gian tới với cổ phiếu này.

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ

Vùng tích lũy: 15,500 – 16,500

Vùng hỗ trợ: 15,500 – 16,000

Vùng kỳ vọng: 18,500 – 20,000

Thông tin chi tiết xin mời Quý khách xem Tại đây

 

First-hand C++ Institute CPP Actual Questions

Since being subjected to the last sneak attack, Jia Cheng invited C++ Institute CPP Actual Questions the coal fired temporary temporary laborer Niuzi Zi, a hundred meters C++ Certified Professional Programmer away each night to prevent the deployment, a dollar a day. My boyfriend beaten, today also sent to force the debt, are you doing, is not it Godmother does C++ Institute CPP Actual Questions not answer directly, only C++ Institute CPP Actual Questions said that you C++ Certified Associate Programmer CPP can think so, it shows that C++ Institute CPP Actual Questions you become obedient, not confused. I will study C++ Institute CPP Actual Questions the status quo and the way out for CPP Actual Questions the issue of young women in rural China today.

C++ Institute CPP Actual Questions It was CPP Actual Questions only now that Chen Baige looked at himself with such a look. He believed that Dongbatian C++ Institute CPP Actual Questions could avenge C++ Certified Professional Programmer his sister. You look at me now Liu Haizhu slammed his C++ Institute CPP Actual Questions head and asked Is the leg smashed The C++ Certified Associate Programmer CPP old man said It was rolled under the car.

Your heart is close to us. When you wake up, Our smile, love and care are those that refuse us thousands of miles away. Similarly, once C++ Institute CPP Actual Questions again turning a blind C++ Certified Professional Programmer eye to his actions and conspiracy around us CPP Actual Questions made him easy to get his hands. At this time, the heavy topic has been finished whether it is history or the distress of reality, they have already flowed behind them like water, they have already laughed and passed then it is time to talk about some easy topics For C++ Certified Associate Programmer CPP the rare afternoon on the East and West Zhuang Bridge, the C++ Institute CPP Actual Questions conversation in the first half of the afternoon was heavy. Ming Yu is clear, and the big brother s heart blames her and Ming Cheng s meaning. You have died three family members in four C++ Institute CPP Actual Questions months. When we thought about it, we shed tears.