Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán VNDIRECT

29 May

Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán VNDIRECT

Chiều ngày 29/05/2017, tại trụ sở chính của CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017. Đây là kỳ đại hội đánh dấu nhiều bước chuyển mình của VND trong giai đoạn mới nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trong những định chế tài chính vững mạnh trong tương lai.

1. Kết quả kinh doanh 2016 khả quan

Trong năm 2016 các hoạt động của VNDIRECT đều đạt được kết quả tích cực và rất đáng ghi nhận. Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu thuần của VNDIRECT năm 2016 đạt 756.5 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm, tăng gần 40% so với năm 2015. Lợi nhuận thuần sau thuế năm 2016 đạt 186.3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 181.8 tỷ đồng của năm 2015, tương ứng 100.6% kế hoạch 2016. Tổng tài sản tăng trưởng tốt với giá trị 5,174.1 tỷ, tăng 11% so với 31/12/2015, tổng vốn chủ sở hữu đạt 1,948.3 tỷ đồng. 

Thị phần giao dịch của công ty tăng từ 8.10% lên 9.35% trên sàn Hà Nội (HNX) và tăng từ 5.67% lên 6.12% trên sàn Tp Hồ Chí Minh (HOSE). Tiếp tục giữ vững vị trí top 2 tại HNX cũng như top 4 tại HOSE về thị phần môi giới. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt trên 435.9 tỷ, tăng trưởng 49.77% so với 2015. Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đã tăng 30.7% so với năm tài chính trước, đạt 201 tỷ đồng Hoạt động tự doanh  ghi nhận doanh thu từ mảng này tăng 114% lên 176 tỷ đồng trong năm 2016. Kết quả này đạt được từ việc cơ cấu danh mục thành công và thoái vốn khỏi 2 khoản đầu tư lớn vào ngành bất động sản từ những năm 2010. Bên cạnh đó dòng tiền nhàn rỗi cũng giúp VNDIRECT đem về lợi nhuận tiền gửi tại ngân hàng, chiếm 17.2% tổng doanh thu. 

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan thì VNDIRECT cũng đã tập trung vào các hoạt động hỗ trợ kinh doanh như Quản trị rủi ro hay hạ tầng công nghệ. Công ty đã xây dựng cho mình nền tảng vững chắc với mô hình quản trị rủi ro 3 tầng phòng thủ, hạn chế tối đa các loại hình rủi ro trong cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh. Mảng công nghệ cũng là điểm sáng khi VNDIRECT là công ty chứng khoán đầu tiên sử dụng công nghệ đám mây để cải tiến trải nghiệm của nhà đầu tư sử dụng dịch vụ trong nước cũng như quốc tế. Mục tiêu hướng tới nền tảng giao dịch số 1 ở Việt Nam khi phục vụ hơn 70% thị phần bảng giá trực tuyến trên thị trường.

2. Triển vọng kinh doanh 2017

Năm 2017, VNDIRECT kỳ vọng tăng trưởng hơn 50% về số lượng người dùng các dịch vụ trực tuyến của VNDIRECT và số lượng tài khoản mở tại VNDIRECT tăng hơn 30% so với năm 2016. Ban điều hành kỳ vọng không tăng trưởng đội ngũ môi giới trong năm 2017 mà tiếp tục tập trung vào triển khai phát triển chiều sâu, tinh tuyển đội ngũ. Đặt mục tiêu phát triển thị phần năm 2017 tăng 15% so với năm 2016. Ban điều hành đặt ra mục tiếp tiếp tục tăng trưởng 80% giá trị tài sản ròng của khách hàng tại VNDIRECT lên mức 38,000 tỷ so với năm 2016.

Với quyết định mua Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán IPA, sản phẩm quỹ đại chúng sẽ được VNDIRECT tập trung phát triển. Với vị thế là 1 trong 5 công ty chứng khoán đầu tiên triển khai dịch vụ chứng khoán phái sinh, VNDIRECT đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp nền tảng giao dịch chứng khoán phái sinh hàng đầu cho nhà đầu tư trên cả website và di động.

Chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2017 được VNDIRECT đặt ra là 866 tỷ đồng doanh thu và 231 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng với tăng trưởng lần lượt 26% và 24% so với 2016.

3. Những điểm đáng chú ý

Một trong những điểm đáng chú ý là HĐQT của VNDIRECT trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu VND từ sàn HNX sang HOSE. Lịch trình dự kiến Quý II hoặc Quý III/2017 cổ phiếu VND sẽ chuyển sàn niêm yết. Việc thay đổi này nhằm Nâng cao hình ảnh, củng cố vị thế của VNDIRECT trên thị trường chứng khoán, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Song song với đó, VNDIRECT sẽ hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên sàn HNX.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%. Như vậy, dự kiến VNDIRECT sẽ phát hành tối đa khoảng gần 15.5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt này. Ngoài ra, VNDIRECT còn dự kiến chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm). Việc chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công ty. Số cổ phiếu VNDIRECT dự kiến chào bán là tối đa 51.66 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được phân bổ cho các hoạt động gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp dịch vụ và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh.

Bên cạnh đó để đảm bảo giữ chân nhân tài và gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc thưởng cổ phiếu ưu đãi cho các thành viên thuộc ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt. Danh sách các cá nhân được thưởng sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá vai trò và đóng góp của các cá nhân cho Công ty trong thời gian trước khi thực hiện thưởng. Hình thức thưởng là bằng cổ phiếu quỹ của Công ty.

Đại hội năm nay cũng đã bầu ra thành viên HĐQT và ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2017-2020. Theo đó HĐQT gồm có các ông bà : Phạm Minh Hương, Vũ Hiền, Nguyễn Hoàng Giang, Christopher Bertram Brinkeborn Beselin, Phạm Lê Nhật Quang. Ban kiểm soát gồm các bà Hoàng Thuý Nga, Huỳnh Thanh Bình Minh và Nguyễn Thị Minh Hạnh. Nhiều cổ đông cũng thể hiện sự tin tưởng vào ban lãnh đạo mới với hi vọng sẽ ngày càng đưa VNDIRECT tiến bước trong tương lai.

Phòng giao dịch tổng hợp

 

Help To Pass CQA Lab Manual PDF For ASQ Certification

His heart was very dissatisfied. I ASQ CQA Lab Manual PDF was still anxious about playing a bad person. That s good, that s good. Mingcheng, http://www.passexamcert.com the ASQ CQA Lab Manual PDF older people are old children, ASQ CQA Lab Manual PDF the older the children, the more sometimes you have to CQA Lab Manual PDF look tight. Ming Cheng did not hesitate to push his father back to the bathroom and re washed. I don t see ASQ CQA Lab Manual PDF it every other day. Look at you, the feminist. Wu Fei stunned and ASQ Certification CQA immediately Quality Auditor Exam understood You want me to resign, hold the baby back and forth with you Yes, we have discussed it before.

I don t ASQ CQA Lab Manual PDF eat, this meat I watched all the ASQ CQA Lab Manual PDF way, smelling enough. Therefore, the minutes of the second meeting were still rejected. Then he shouted loudly and angrily at ASQ CQA Lab Manual PDF the microphone I can http://www.examscert.com/CQA.html guess, you are a blind man What surprised CQA Lab Manual PDF the white stone was that the other party was not angry at the phone because of his answer and then started to confront him. The Quality Auditor Exam water tank that jumped from the tractor and swayed to the ground was also an expression of identity and posture. It seems to be concrete to reflect the general ASQ Certification CQA general how to reflect the specifics This is the truth of the world. Sun s deputy general said that he would not leave.

In dry mother room, she angrily asked, what does this mean The old woman ASQ Certification CQA replied, two meanings, Zhen a dragon urging you miles I do not know what ASQ CQA Lab Manual PDF you guys are talking ASQ CQA Lab Manual PDF about. Say we go along with the official, there will be wrong Big sister pondered for a long time, confused asked, I was just confused you painted, but also the driver, what is that Caddy, soliciting, who is he How foreigners also intervened. Like corrupt officials, she also has huge sources of unknown property.Grandmother village makes her suffocating, gradually disgusting show elder sister s luxury, always miss Yang Zhigang that disorganized old house, miss Jiacheng noisy Quality Auditor Exam mahogany mahjong hall. Stand next to ASQ CQA Lab Manual PDF the door three girls, Jiao good face, slender ASQ CQA Lab Manual PDF figure, uniformed tight fitting flower satin waist long cheongsam, bent over to their salute Hello, sir, please. The building gradually CQA Lab Manual PDF accumulate a lot of people on the street, although everyone is moving around, but it is not far away, as if attracted by iron magnet.