Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Đại hội đồng cổ đông IPA – Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

31 May

Đại hội đồng cổ đông IPA – Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư IPA đã diễn ra chiều nay, ngày 31/05 tại hội trường tầng 7, tòa nhà VNDIRECT – Số 1 – Nguyễn Thượng Hiền – HBT – Hà Nội. Tham dự cuộc họp có sự góp mặt của 14 cổ đông đại diện cho 83,089,380 cổ phần (95.18%). Tại buổi họp, Đại hội đồng đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 cũng như trình bày về chiến lược phát triển của tập đoàn trong thời gian tới.

Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2016, chủ tịch hội đồng quản trị – Ông Vũ Hiền cho biết, năm 2016 doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn chủ yếu đến từ tiền cổ tức và lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết. Cụ thể, Tập đoàn đã đạt gần 1,970 tỷ doanh thu (Chưa bao gồm Doanh thu tài chính), tăng 60% so với năm 2015 và vượt 44.6% so với kế hoạch đề ra đầu năm 2016. Về LNST cả tập đoàn đạt 111.27 tỷ, tăng 32% so với cùng kỳ. Tính riêng công ty mẹ năm 2016 LNST đạt 29.7 tỷ và vượt 53.89% so với kế hoạch.

                                                                                                                                                  Đơn vị: Tỷ đồng

Trong cơ cấu doanh thu của IPA, mảng dịch vụ tài chính đóng vai trò chủ đạo với đóng góp của hai công ty: CTCP Chứng khoán VNDIRECT và CTCP Dịch vụ HOMEDIRECT. Trong năm 2016, hai công ty này đã tăng trưởng vượt bậc để đóng góp cho IPA.

Bên cạnh mảng dịch vụ tài chính, mảng đầu tư kinh doanh năm lượng mà cụ thể là dự án Thủy điện Nậm Phàng tại Bắc Hà, Lào Cai cũng đóng góp không nhỏ cho thành công của IPA khi mang lại dòng tiền ổn định và tỷ suất sinh lời khá cao. Trong năm 2016, nhà máy Thủy điện này đã mang lại 162.2 tỷ đồng doanh thu và 64 tỷ LNST.

Về mảng kinh doanh bất động sản, năm 2016 ghi nhận nỗ lực triển khai đầu tư của IPA đối với 2 dự án lớn: Dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu và dự án Khu du lịch Xanh Anvie Hà My. Tổng quỹ đất hiện tại của Tập đoàn là khoảng 300,000 m2. Mặc dù chưa khai thác hiệu quả do thiếu kinh nghiệm trong mảng này, tuy nhiên so với các con số thể hiện trên bảng cân đối kế toán, giá trị thực của tập đoàn IPA lớn hơn rất nhiều.

Với LNST năm 2016 đạt 29.7 tỷ, tổng lợi nhuận chưa phân phối của IPA đạt 82.76 tỷ. Lợi nhuận giữ lại dự tính là 38.2 tỷ sau khi chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 3% LNST.

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh năm 2017, IPA đặt mục tiêu tăng trưởng khá thận trọng với tổng doanh thu hợp nhất 2,000 tỷ, thấp hơn so với tổng doanh thu 2016 (Bao gồm cả hoạt động tài chính) là 2,058.3 tỷ. Tuy nhiên, xét về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, với 150 tỷ kế hoạch cho năm 2017, IPA dự tính mức tăng trưởng năm nay sẽ là 34.7%

Trong phần trao đổi, không có nhiều thắc mắc của cổ đông nên bà Bà Phạm Minh Hương – Thành viên hội đồng quản trị và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT – Công ty thành viên của Tập đoàn IPA bày tỏ sự cảm ơn đến các cổ đông trung thành đã gắn bó từ những ngày đầu niêm yết, đồng thời cho biết IPA sẽ xác định 3 định hướng đầu tư bao gồm:

Dịch vụ đầu tư tài chính với hạt nhân là CTCP chứng khoán VNDIRECT, là trung tâm tạo điều kiện mở rộng sang mảng tài chính cá nhân

Kinh doanh năng lượng: IPA dự kiến sẽ gia tăng công suất nhà máy thủy điện Nậm Phàng trên cở sở dòng tiền và thành công của dự án. Tập đoàn hướng tới năm 2020 sẽ trả hết nợ nhà máy và kỳ vọng vào dòng tiền ổn định sau đó mang lại cho Tập đoàn

Đầu tư cổ phần: Hiện tại đang dừng lại (Vẫn nắm giữ những công ty từ trước) để dồn vốn hoàn thành nhà máy thủy điện và nâng cao năng lực tài chính CTCK VNDIRECT. Tuy nhiên đây được coi là mảng IPA có thể mạnh nhất và sẽ là trọng tâm trong năm 2017 và trong tương lai xa hơn

Liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết từ UPCOM sang HNX, bà Hương cho biết đây vừa là cơ hội cổ đông có tài sản và thanh khoản tốt hơn và cơ hội để công ty rèn luyện bản thân và quay trở lại chiến lược ban đầu. Bên cạnh đó, với tình hình tài chính khá khỏe mạnh, đặc biệt với hai mảng kinh doanh bền vững và ổn định là dịch vụ tài chính và kinh doanh năng lượng, bà Hương kỳ vọng công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, về quỹ đất trong mảng kinh doanh bất động sản bà Hương cho biết sẽ sớm chuyển hóa thành tiền để tiếp tục đầu tư vào cổ phần các công ty. IPA sẽ không đầu tư vào mảng bất động sản lớn (Có thể là những dự án bất động sản nhỏ) bởi IPA xác định đây không phải thế mạnh của Tập đoàn.

Chi tiết hơn, ông Vũ Hiền cho biết dự án bất động sản Hòn Ngọc Á Châu (IPA sở hữu 51%) đang trong quá trình triển khai hoàn tất thủ tục đầu tư. Dự án có tổng diện tích 17 ha nằm ở vị trí đắc địa ở ven biển Đà Nẵng mà rất nhiều các nhà đầu tư khác mong muốn hợp tác. Do với quy mô đầu tư khá lớn, nên một đầu tư tổng thể sẽ rất khó đối với IPA, đặc biệt trong bối cảnh khả năng tài chính không quá dồi dào vì còn phân bổ cho các mảng khác, nhiều khả năng IPA sẽ chia ra làm nhiều giai đoạn đầu tư để cho các nhà đầu tư khác tham gia cùng. Ở thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có những dấu hiệu phục hồi là tiền đề tốt để tiến hành đẩy mạnh triển khai dự án.

Kết thúc buổi họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu lại hội đồng quản trị. Kết quả trúng cử như sau:

Phòng Giao Dịch tổng hợp

Cisco 200-310 Exam Download Latest Version PDF&VCE

There are two situations I don t know if you noticed it, Zhuo Yuan approached two. That Cisco 200-310 Exam Download s the case. Ning Yu looked at Changsheng s Designing for Cisco Internetwork Solutions face and floated up to the smug look of his past, and his smile gradually became brilliant. The cause Cisco 200-310 Exam Download CCDA 200-310 is the Cisco 200-310 Exam Download news published in the newspaper Nanyang area to achieve Cisco 200-310 Exam Download water conservancy in January, rice development within two years, 200-310 Exam Download electrification CCDA 200-310 Exam Download and agricultural mechanization in three years

When I was quiet, I felt that my hair was erected. Stupid things, you are still happy at this moment, when you can really grow up and become sensible The court came to 200-310 Exam Download the notice and sent a copy of a letter from Uncle Cisco 200-310 Exam Download Shang Yi to the court Wangwang, let s talk later. Son Ning An gloomyly carried out her order and http://www.examscert.com waved a broom in the courtyard. Chengda saw Zhuo Yuan, first screamed Zhu Laobo, Chengda did not know the height of the day, Designing for Cisco Internetwork Solutions the disrespect for your old man, please CCDA 200-310 forgive me. Step by step, One is the National Bureau of Statistics announced that the country s total population is 609. Shangjili Weaving Cisco 200-310 Exam Download Factory It is entirely possible to bring products to the international market through Hong Kong.

I Cisco 200-310 Exam Download have to deal with him Dutiful son. Only Wenlin knows that the eldest Cisco 200-310 Exam Download son, Shangtian, is expressing his apology to his father. Please stand on the north side of the slab. When she came, she handed Cisco 200-310 Exam Download the Designing for Cisco Internetwork Solutions check to Shang Yi. Hey, your yard is so big 200-310 Exam Download What is engraved on this stone Cisco 200-310 Exam Download She stopped in front of the stone with the pattern in the courtyard, and the bright eyes of 200-310 Exam Download the pair CCDA 200-310 stopped curiously on the pattern.