Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: June 13, 2017

13 Jun

Bản tin cuối ngày 13/06/2017

Lực nâng tốt từ nhóm cổ phiếu trụ cột đẩy hai chỉ số tiếp tục tiến về phía trước. Thanh khoản thị trường khá cao, đạt hơn 5,000 tỷ đồng.