Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Báo cáo đánh giá nợ xấu ngành ngân hàng

23 Jun

Báo cáo đánh giá nợ xấu ngành ngân hàng

Sáng ngày 21/6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của Tổ chức tín dụng (TCTD). Nghị quyết này được thực hiện trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/8/2017, áp dụng đối với các khoản nợ xấu hình thành trước ngày 15/8/2017.

Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ giúp giải phóng 600.000 tỷ đồng nằm trong các khoản nợ xấu, nhằm giảm chi phí giá vốn tại các TCTD, qua đó giảm lãi suất cho vay và tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Tình hình nợ xấu của ngành ngân hàng

Trong giai đoạn 2012-2016, nợ xấu của ngành Ngân ngân hàng có xu hướng giảm về tỷ lệ nhưng vẫn tăng về quy mô.

Tỷ lệ nợ xấu cao nhất năm 2012 là 4.12% và giảm qua các năm. Năm 2016, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng chỉ còn 2.52%.

Nhưng về số tuyệt đối, nợ xấu có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2012-2016. Nợ xấu từ 118,408 tỷ đồng năm 2012, tăng lên 145,183 tỷ đồng năm 2014 và vượt 150,000 tỷ đồng năm 2016.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy, trong giai đoạn 2012-2016, các TCTD đã xử lý được 611,590 tỷ đồng nợ xấu. Tính đến cuối năm 2016, Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) cũng đã cùng với các TCTD thu hồi được 50,139 tỷ đồng trong tổng số 345,924 tỷ đồng nợ xấu VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt (mới đạt 14.5%).

Ngoài ra, tính đến hết năm 2016, tổng số nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được là 195,000 tỷ đồng, chiếm 3.29% tổng dư nợ. Nếu tính cả nợ xấu nội bảng, nợ đã bán cho VAMC chưa xử lý và nợ xấu tiềm ẩn trong toàn hệ thống là khoảng 600,000 tỷ đồng, chiếm 10.08% tổng dư nợ.

Rào cản trong xử lý nợ xấu

Hiện nay, các TCTD có thể xử lý nợ xấu bằng cách: Thu hồi nợ, bán tài sản đảm bảo; trích lập dự phòng rủi ro và bán nợ cho VAMC. Trong năm 2016, xử lý qua thu hồi nợ, bán tài sản bảo đảm chiếm khoảng 52.6% tổng giá trị nợ xấu được xử lý, bằng nguồn dự phòng rủi ro chiếm 26.6%, bán cho VAMC chiếm 21%.

– Đối với hình thức Tổ chức tín dụng trích lập dự phòng rủi ro

Để trích lập dự phòng rủi ro đúng quy định, ngân hàng chỉ tiết giảm chi phí để tăng thu nhập là chưa đủ, mà phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng giảm lãi suất huy động, tăng lãi suất cho vay để gia tăng thu nhập. Cuối cùng, người gửi tiền và người vay tiền tại ngân hàng đều chịu thiệt, nền kinh tế chịu tác động tiêu cực.

Việc trích lập dự phòng rủi ro cũng làm suy giảm năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của ngành Ngân hàng (ROE) bình quân giai đoạn 2011-2015 chỉ còn 6.5%/ năm so với mức 12.1%/ năm của giai đoạn 2006-2010.

– Đối với hình thức bán nợ xấu cho VAMC

VAMC là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.  VAMC mua nợ xấu của tổ chức tín dụng theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành.

Khi bán nợ xấu cho VAMC, nợ xấu của ngân hàng đươc đưa ra khỏi bảng cân đối tài sản, ngân hàng giảm bớt được áp lực từ nợ xấu. Khi cần tiền, ngân hàng có thể mang trái phiếu VAMC lên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiết khấu.

Tuy nhiên, đây không phải là hình thức mua đứt, bán đoạn, mà trách nhiệm xử lý nợ xấu vẫn thuộc về ngân hàng. Tuy bán nợ cho VAMC, nhưng mỗi năm, ngân hàng vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro 20% cho trái phiếu VAMC. Đồng nghĩa, lợi nhuận của ngân hàng sẽ bị sụt giảm rất mạnh, thậm chí ăn mòn cả vốn điều lệ. Đây là lý do có thể nhiều ngân hàng sẽ không muốn bán nợ cho VAMC, mà muốn ôm nợ, giấu nợ để giảm áp lực thua lỗ với cổ đông.

– Đối với hình thức bán tài sản đảm bảo

Đây là hình thức giải quyết nợ xấu một cách triển để, giúp ngân hàng thu về được một phần vốn và lãi của khoản vay. Tuy nhiên, số lượng và giá trị thu hồi từ biện pháp xử lý tài sản đảm bảo còn thấp, thời gian xử lý kéo dài chưa tương xứng với giá trị tài sản nhận bảo đảm.

Quyền xử lý tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng thiếu hiệu lực và hiệu quả. Điều này đã ảnh hưởng đến mục tiêu thúc đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm và làm tăng “sức ép” đối với hệ thống tòa án, cũng như tăng chi phí xã hội do phải thụ lý nhiều các tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo.

Nghị quyết xử lý nợ xấu

Hàng loạt các cơ chế sẽ được áp dụng cho ngân hàng, tổ chức tín dụng theo Nghị quyết này bao gồm quyền thu giữ tài sản đảm bảo; áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo; cho phép tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh, mua bán nợ được mua nợ xấu; cho phép mua bán nợ theo giá thị trường, có thể cao, thấp hơn giá trị ghi sổ và phân bổ lãi dự thu, chênh lệch lỗ khi bán khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, …

– Quyền thu giữ tài sản đảm bảo

Nghị quyết xử lý nợ xấu khẳng định lại quyền thu giữ tài sản đảm bảo của TCTD, bên nhận đảm bảo với thời hạn là 10 ngày sau khi bên giữ tài sản đảm bảo không giao tài sản đảm bảo.

Nghị quyết cũng quy định cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu của TCTD mà không yêu cầu văn bản xác nhận bên bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến chuyển nhượng tài sản bảo đảm.

Điều này, kỳ vọng giải quyết vướng mắc lớn nhất trong quá trình thu giữ tài sản đảm bảo của TCTD, cũng như giúp các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo nhanh hơn, với giá bán cao hơn. Đây là điểm được nhiều chuyên gia đánh giá là tích cực nhất trong nội dung Nghị quyết xử lý nợ xấu lần này.

– Quyền lợi đối với bên mua nợ xấu

Nghị quyết cho phép bên mua các khoản nợ có nguồn gốc từ nợ xấu của TCTD có quyền nhận thế chấp, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản đảm bảo của khoản nợ đã mua, qua đó gỡ được các vướng mắc liên quan đến các khoản nợ có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất đã được bán cho VAMC và các bên mua nợ khác.

– Giải quyết TSĐB là bất động sản

Nghị quyết cũng giải quyết các vướng mắc theo quy định của pháp luật hiện tại liên quan đến các khoản nợ xấu bán cho VAMC có tài sản đảm bảo là dự án bất động sản hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà các dự án bất động sản chưa hoàn thành “công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án đã được phê duyệt” hoặc chủ đầu tư chưa có đủ giấy chứng nhận “quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng”.

– Rút gọn thủ tục trong giải quyết tranh chấp

Việc được áp dụng các thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo cũng đã cho phép cho phép rút ngắn hơn trình tự giải quyết vụ án dân sự thông thường từ 3-7 tháng. Hiện tòa án áp dụng thủ tục rút gọn đối với các khoản nợ xấu đầy đủ hồ sơ, và có giá trị dưới 500 triệu đồng nhỏ hơn nhiều so với quy mô thực tế nhiều khoản nợ xấu của Việt Nam.

– Mua bán nợ xấu, TSĐB theo giá trị thị trường

Nghị quyết cho phép mua bán nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu theo giá trị thị trường và mở rộng đối tượng tham gia thị trường mua bán nợ xấu, gồm cả các pháp nhân, cá nhân không có chức năng kinh doanh mua, bán nợ.

– Phân bổ lãi/ lỗ dự thu trong vòng 5-10 năm

Nghị định cho phép phân bổ lãi dự thu và chênh lệch giữa giá trị khoản nợ và giá bán khoản nợ từ 5-10 năm. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính đối với các TCTD có gánh nặng lãi dự thu dồn tích lớn, giá trị các khoản nợ được bán dưới giá trị ghi sổ.

Tác động của nghị quyết xử lý nợ xấu đến các ngân hàng

Nghị quyết được thông qua kỳ vọng tháo nút thắt trong xử lý nợ xấu, giúp các ngân hàng giải phóng các khoản nợ xấu nhanh và hiệu quả hơn, qua đó tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Đặc biệt là các ngân hàng đang có quy mô nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu cao như STB và BID.

Về quy mô nợ xấu, BIDV có tổng số nợ xấu cao nhất là 16,251 tỷ đồng. Thứ hai là Sacombank với tổng nợ xấu là 10,083 tỷ đồng.

Nếu tính cả nợ tiềm ẩn, nợ xấu, nợ đã bán cho VAMC và lãi, phí phải thu, Sacombank có tổng nợ cao nhất với 75,674 tỷ đồng, sau đó là BIDV với 69,397 tỷ đồng.

Về tỷ lệ Nợ xấu/Dư nợ, Sacombank là ngân hàng có tỷ lệ cao nhất với 4.9%, sau đó là ngân hàng Eximbank với 3%. BIDV là ngân hàng lớn duy nhất có tỷ lệ nợ xấu cao với 2.2% và cũng tăng so với con số 2% vào cuối năm 2016.

Các ngân hàng đang có tỷ lệ tài sản đảm bảo/ dư nợ cao như: MBB (324%),  NVB (328%),..

Thông tin chi tiết xin mời Quý khách xem Tại đây

Phòng Giao Dịch tổng hợp

 

Valid and updated RedHat EX200 Answers

So Pegasus to Beijing.Xianfeng emperor junction discount furious, under the purported to Qi Qishan RedHat EX200 Answers dismissed, left a missing governor of Shaanxi and Gansu, by the Sa Ying temporary office, the Sa Ying A poor people escort Qi Shan into Beijing, awaiting trial. EX200 Answers Tseng Kuo fan courtesy had seen, Zhou Sheng soaked a pot of tea on the RedHat EX200 Answers end, the two people just sit down. God hands only twenty big money.Do not know when Li Dagang Li RedHat EX200 Answers Dagang when people can come back The master and servant of the two questions and answers, clearly said to others, want to quote some stories out. Mr.Tang Jian, a famous master of RHCSA EX200 Chinese learning and official residence of Mogao san, a Red Hat Certified System Administrator - RHCSA Tai Shrine at the time, told Zeng Guo fan at that time The birth of this ordinary person is not good for Dichen, Release.

Every year in the world, there are no soldier disappears, disappeared silently.You will not pay attention to them. Ask a lot of people, she said EX200 Answers lightly.That kind of familiar and unfamiliar voice made me suddenly silly. Because I m not telling you, it s about she EX200 Answers said.Cut You disdain smile, to you Chase in the street RHCSA EX200 how Red Hat Certified System Administrator - RHCSA many girls Is it hooked I laugh, you really are the first, but how do I say you can believe it Look at you so stupid, as a friend also into do not want to crooked ah Not that kind of friend, is an ordinary friend You say. Of course, the first thing you see is RedHat EX200 Answers RedHat EX200 Answers the white beige blue beret, which is more loud.

After work, you will go back and change clothes, and then wait for me at the factory door. If there are other companies please, we can talk to them. The last time RHCSA EX200 was Wu Zhoutong s marriage news, this time, it was RedHat EX200 Answers Lu Yue s EX200 Answers news that he had lived with Leng Yan as officially. It is very good to use the previous one. In Nanning, in the last RedHat EX200 Answers thirty seconds of the RedHat EX200 Answers separation, the leaves left the three essays sent by her daughter to Li Red Hat Certified System Administrator - RHCSA Wei. Until the end of the corridor, RedHat EX200 Answers you can clearly hear the smirk of laughter.