Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: July 18, 2017

18 Jul

Bản tin cuối ngày 18/07/2017

Thị trường đỏ lửa số mã giảm chiếm áp đảo nhưng việc thanh khoản bất ngờ tăng vọt lên mức hơn 5,000 tỷ cho thấy niềm tin vào thị trường không hề giảm sút.