Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: October 4, 2017

04 Oct

Kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2017

Tình hình kinh tế trong tháng 9/2017 tiếp tục có diễn biến tích cực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong cả năm 2017 KINH TẾ TRONG NƯỚC Tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 6.41% Tăng trưởng kinh tế trong 3 quý đầu năm 2017 ước đạt 6,41%, trong đó quý […]