Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Bản tin Chứng khoán Phái sinh ngày 18/12/2017

18 Dec

Bản tin Chứng khoán Phái sinh ngày 18/12/2017

GIÁ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TĂNG MẠNH TRONG PHIÊN ĐẦU TUẦN

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới với một phiên bật tăng ấn tượng sau chuỗi ngày điều chỉnh trước đó. Cụ thể, hợp đồng tháng 11 tăng 23 điểm, tương đương +2.46% lên 958 điểm. Hợp đồng tháng 1 và 3 tăng đồng loạt 26 và 24.7 điểm lên lần lượt 971 và 987.9 điểm. Trong khi đó mức tăng lớn nhất được ghi nhận ở hợp đồng tháng 6 với 28 điểm, tương đương 2.88% lên 998.9 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index cũng có một phiên giao dịch tích cực khi chốt sổ ở 950.81 điểm, tăng 24.11 điểm, tương ứng +2.6%. Toàn rổ có 22 mã xanh bên cạnh 6 mã đỏ và 2 mã đứng giá.

Dòng tiền đã có dấu hiệu chững lại và giảm nhẹ trong 1 vài phiên trở lại đây, giá trị giao dịch hôm nay chỉ đạt 1,497 tỷ, giảm 15% so với phiên trước, tương ứng với 15,791 hợp đồng khớp lệnh. Thanh khoản chủ yếu thuộc về VN30F1712 với 13,261 hợp đồng, theo sau là VN30F1801 với 2,194 hợp đồng. Hai kỳ hạn dài tháng 3 và 6 đạt mức khiêm tốn với tổng cộng 336 hợp đồng trao tay.

Cả chứng khoán phái sinh và cơ sở đều tăng mạnh ngay đầu phiên và duy trì nhịp tăng bền vững trong cả phiên. VN30-Index và các hợp đồng tương lai đều đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên thể hiện tâm lý tích cực của nhà đầu tư.  Điểm Basic của VN30F1712 và VN30-Index co nhẹ còn 7.19 điểm so với 8.3 điểm của phiên trước. Theo các tín hiệu kỹ thuật, hiện tại các hợp đồng tương lai đã thoát khỏi xu thế giảm ngắn hạn tuy nhiên nhà đầu tư vẫn nên thận trọng với các vị thế mua đuổi giá cao trong phiên.

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ SỞ VN30

– Nhận định VN30-Index phiên giao dịch 18/12/2017: Phiên giao dịch đầy hưng phấn trong ngày SAB đấu giá thành công. Hiệu ứng lan toả ra các trụ chính của thị trường.

➡ Dự đoán Phiên giao dịch 19/12/2017: Thị trường đang khá hưng phấn với tin Sabeco đấu giá thành công, tuy nhiên cần lưu ý phiên giao dịch hôm nay là phiên sau ngày ETF cơ cấu và nhiều cổ phiếu thường giao dịch với biên độ khá rộng khi tìm lại điểm cân bằng. Về mặt PTKT VN30 vẫn đang ở trong kênh hỗ trợ xu hướng tăng trung hạn và thị trường vẫn đang mở ra nhiều cơ hội cho Nhà đầu tư mới tham gia.

– Biên độ Trading T0 : VN30F1712 (945.9 – 970.1) ; VN30F1801 (957.4 – 984.6) ; VN30F1803 (974.4 – 1001.4) ; VN30F1806 (986.2 – 1011.6)
– Đầu tư theo xu hướng : Mua khi điều chỉnh VN30F1712, VN30F1801, VN30F1806, VN30F1803

Thông tin chi tiết xin mời Quý khách xem Tại đây

100% Pass Guaranteed or Full Refund 400-101 Exam Guide For CCIE

Government prefect sitting down, 400-101 Exam Guide a beat gavel, first shouted loudly Bold Zhang Bao, not to the House quickly kneel On the poor adults here, how can you tolerate your insolence Both yards together cried Kneel Zhang Bao thump fell to his knees on the ground. His right wrist, if not timely blood stasis, he did 400-101 Exam Guide not want to firmly hold the pen the next day. Soon, with more than a few millions of two wealth and a large group of Cisco 400-101 Exam Guide wives and concubines, Duan CCIE Routing and Switching Written v5.0 Fuk Fook returned to Mukden to enjoy the blessing and truly became a blessing. Zeng Guofan came to the bed, passionately called Master The little monk also gently attached to Cisco 400-101 Exam Guide a real ear, said Master, once adults. I think that while the city is coming back, Cisco 400-101 Exam Guide we can fight another CCIE 400-101 one and expand the courtyard.

An He will use a sly method to cure my disease After half CCIE 400-101 Exam Guide a bag of Kung Fu, he first 400-101 Exam Guide Cisco 400-101 Exam Guide heard the sound CCIE 400-101 of two people s footsteps screaming into the air, and then the voice of the CCIE Routing and Switching Written v5.0 doctor was heard Cisco 400-101 Exam Guide Mr. After drinking it, I found a big mistake when I went back to the kitchen to brush the pot. She started dancing at the Riverside Hotel after dinner, after a period of establishment in the Silk Group. She knows that if her actions are seen by the students, they will make them stunned. She also said that she Cisco 400-101 Exam Guide would go to the mountains to buy silk recently.

A pair of old eyed eyes still gaze at http://www.testkingdump.com/400-101.html her with Cisco 400-101 Exam Guide difficulty. When I looked back at the door, I said, Yang Fei, I Cisco 400-101 Exam Guide am leaving. The younger brother turned around and he groped to another side. I saw my Cisco 400-101 Exam Guide father walked over Cisco 400-101 Exam Guide heavily, and I got up and greeted me, CCIE Routing and Switching Written v5.0 holding my 400-101 Exam Guide father s empty sleeves, and the bones inside seemed to be as thin as a rope. His eyes stayed on Wu Fenglin s blue hospitalization card CCIE 400-101 and were diagnosed. He said in a whisper, there is nothing wrong, you don t have to bear it.