Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Day: December 22, 2017

tđtt đtps 2112

1 – MHC (HOSE) –CTCP MHC Ngành nghề: DV Vận tải Đánh giá chủ quan: Thông tin tích cực Một nhà đầu tư chia sẻ, cổ phiếu MHC – CTCP MHC có khả năng cao sẽ tăng vượt mốc 10,000 đồng/cp ngay trong ngắn hạn. Theo “thuyết âm mưu”, suốt 9 tháng đầu năm 2017, […]