Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Bản tin phái sinh ngày 21/12/2017

25 Dec

Bản tin phái sinh ngày 21/12/2017

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THÁNG 12 CHÍNH THỨC ĐÁO HẠN

Phiên hôm nay đánh dấu sắc xanh quay trở lại trên toàn bộ thị trường phái sinh và cơ sở. Giá hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 6.5 điểm, tương đương +0.69% lên 949 điểm trong bối cảnh kỳ hạn này sẽ đáo hạn vào ngày mai. Có mức tăng tương tự là hợp đồng tháng 1 khi đóng cửa chạm mốc 962.5 điểm. Hai kỳ hạn tháng 3 và 6 cũng tăng khá tốt với lần lượt 9 và 7.7 điểm lên 984 và 991.9 điểm. Trong khi đó, VN30-Index tăng nhẹ 1.16 điểm, tương đương 0.12% lên 948.78 điểm bất chấp diễn biến giằng co kéo dài.

Tổng thanh khoản của thị trường phái sinh đạt 1,896 tỷ, giảm -5.3% so với phiên liền trước, tương ứng với 19,896 hợp đồng khớp lệnh. Trong đó, khối lượng giao dịch VN30F1712 giảm -21.1%, đạt 12,353 hợp đồng . Ngược lại, khối lượng VN30F1801 đạt 7,098 hợp đồng, tăng 31.5%. Sự dịch chuyển của dòng tiền đang diễn ra trên thị trường khi VN30F1712 sắp bước vào phiên giao dịch cuối cùng.

Sự đảo chiều của các hợp đồng diễn ra khá mạnh trong phiên hôm nay khiến Trading T+0 vẫn là hoạt động được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhằm giảm thiểu rủi ro qua đêm. Trước ngày đáo hạn, Basic của VN30F1712 và VN30-Index gần như đã tiệm cận với nhau khi chênh lệch chỉ là +0.22 điểm. Sự chú ý lúc này đã dần đổ dồn sang VN30F1801, chênh lệch giữa VN30F1801 và VN30-Index hiện tại đang là 13.72 điểm. Tín hiệu kỹ thuật vẫn ủng hộ vị thế mua theo xu hướng (uptrend) ở các nhịp điều chỉnh tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần thận trọng do khả năng biến động của thị trường cơ sở vẫn khá lớn.

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ SỞ VN30

– Nhận định VN30-Index phiên giao dịch 20/12/2017: Áp lực chốt lời vẫn đang hiện hữu, tuy nhiên lực cầu tham gia khá ổn định.

➡ Dự đoán Phiên giao dịch 21/12/2017: Ngày mai là phiên đáo hạn của hợp đồng tương lai tháng 12 nên nhiều khả năng yếu tố bất ngờ sẽ xuất hiện, do vậy cần tránh giao dịch theo cảm xúc thị trường. Về mặt PTKT VN30 vẫn đang ở trong kênh hỗ trợ xu hướng tăng trung hạn và thị trường vẫn đang mở ra nhiều cơ hội cho Nhà đầu tư mới tham gia.

– Biên độ Trading T0 : VN30F1712 (934.8 – 963.2) ; VN30F1801 (945.3 – 979.7) ; VN30F1803 (967.8 – 1,000.2) ; VN30F1806 (976.9 – 1,006.9)
– Đầu tư theo xu hướng : Mua khi điều chỉnh VN30F1712, VN30F1801, VN30F1806, VN30F1803

Thông tin chi tiết xin mời Quý khách xem Tại đây

EXIN ITIL Exam Paper

That s it.After you have finished changing clothes, it is youth and beauty.I see you at a glance, no problem, I Exin Certification ITIL Exam Paper have not come out from the kind of restraint past emotions. Killing eyes.I can not help but shiver.He was warning me that I was mercilessly threatening me to imply that I would defeat him. We hurried out, not even EXIN ITIL Exam Paper Exin Certification ITIL a private space.In fact, really want to thank ITIL Exam Paper the Phoebe, a lot of time, or if she stood outside the door frown, we really have to kiss inside the ITIL V3 Foundation park but still uncomfortable ah To say so much, you think I must be deliberately EXIN ITIL Exam Paper hanging your appetite.

We have been used to EXIN ITIL Exam Paper the small sedan in the sun, but because of this snow, the snow filled world, this red car, It became a little red flying and elf just like the usual encounter with beautiful women, the dry land meets the EXIN ITIL Exam Paper beauty, the beautiful woman solves the bowel movement, and does not see her http://www.examscert.com/ITIL.html special but in a certain atmosphere and snow, she goes to the solution Peeing instead of bowel movements, let us wait for a short time, it shows that her exceptional beauty has given us extra imaginative thinking this time the small sedan in the snow is extra small. You simulated your mood and the mood of the female rabbit s lips. Her mother sent her a ride. At this time, Niang said Nie, when are you still coming This is a fundamental and penetrating philosophical question about the world. In this stage, there is always one thing, one person, one plot EXIN ITIL Exam Paper and one thought. At this time, we can explain and extend the intoxication that Wang Xijia s cousin stood in front of his wife s tomb Your tragedy is that you have lived with your cousin for a lifetime, you have lived with a man for a lifetime, Exin Certification ITIL but you have never had a day with Wang Xi. It is also a fulcrum of his old man EXIN ITIL Exam Paper s super extraction and soaring Guarding the tractor, just like I am protecting the bicycle, how can there be no exaggeration and pretense What exaggeration and pretense are unforgivable remember that it was an ordinary country night because of the ITIL Exam Paper tractor, it ITIL V3 Foundation stirred up a storm of excitement in our home since the storm has been, the world has never been so excited.

The strong muscles were ITIL Exam Paper shaking EXIN ITIL Exam Paper EXIN ITIL Exam Paper rhythmically. EXIN ITIL Exam Paper Jiang Aimin EXIN ITIL Exam Paper is no longer close to ITIL Exam Paper her brother. The mother I used to ITIL V3 Foundation be Li Exin Certification ITIL Yuezhen was a mother.