Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Bản tin Chứng khoán Phái sinh ngày 26/12/2017

26 Dec

Bản tin Chứng khoán Phái sinh ngày 26/12/2017

THANH KHOẢN CẢI THIỆN, VỊ THẾ MUA ÁP ĐẢO

Sắc xanh vẫn áp đảo hoàn toàn trên thị trường phái sinh và cơ sở trong phiên hôm nay. Giá các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng mạnh, trong đó mức lớn nhất thuộc về hợp đồng tương lai tháng 1 với 14.7 điểm, tương đương +1.53% lên 976 điểm. Theo sau là hợp đồng tháng 2 với 14 điểm, tương đương +1.44% lên 989 điểm. Hai kỳ hạn dài tháng 3 và 6 tăng lần lượt 12.9 và 12 điểm lên các mức 996 và 1012 điểm. Chỉ số VN30-Index cũng đóng cửa ở vùng giá cao nhất phiên khi tăng 6.45 điểm, tương đương 0.68% lên 955.73 điểm. Toàn rổ có 22 mã tăng, chỉ 4 mã giảm và 4 mã đứng giá.

Dòng tiền đã quay trở lại đáng kể khi giá trị giao dịch hôm nay đạt 1,295 tỷ, tăng +35.3% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh ghi nhận 13,396 hợp đồng, trong đó VN30F1801 chiếm 12,333 hợp đồng, VN30F1802 chiếm 827 hợp đồng bên cạnh VN30F1803 và VN30F1806 có tổng cộng 236 hợp đồng.

Giao dịch diễn biến ảm đạm trong phiên sáng, sau đó là sự thắng thế của bên mua trong phiên chiều kéo giá các hợp đồng tương lai tăng vọt và đóng cửa ở mốc cao nhất phiên. Điều này khiến điểm Basic của VN30F1801 và VN30-Index tiếp tục được nới rộng lên 20.27 điểm so với 12.02 điểm của ngày hôm qua. Mức chênh lệch Basic cao thể hiện tâm lý tích cực của nhà đầu tư trong ngắn hạn, tuy nhiên cũng tiềm ẩn rủi ro cho các vị thế mua mở mới. Do đó nhà đầu tư nên thận trọng, tránh mua đuổi giá cao trong phiên tới vì xác xuất xảy ra đảo chiều vẫn hiện hữu.

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CƠ SỞ VN30

– Nhận định VN30-Index phiên giao dịch 26/12/2017: Sắc xanh lấn át cả phiên giao dịch, thanh khoản có cải thiện so với phiên hôm qua nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình.

➡ Dự đoán Phiên giao dịch 27/12/2017: VN30 đang tiến gần đến đỉnh cũ, áp lực bán có thể quay trở lại. Tuy nhiên cần lưu ý những phiên cuối tháng 12 thường là những phiên chốt NAV của các quỹ đầu tư nên một số mã lớn hay được ưu ái riêng. Về mặt trung hạn VN30 đang trong xu hướng tăng khá tốt và Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp “rung lắc ngắn hạn” để tham gia, cơ cấu lại danh mục.

– Biên độ Trading T0 : VN30F1801 (968.9 – 983.1) ; VN30F1802 (981.2 – 996.8); VN30F1803 (988.5 – 1,003.5) ; VN30F1806 (1,005.5 – 1,018.5)
– Đầu tư theo xu hướng : Mua khi điều chỉnh VN30F1801, VN30F1802, VN30F1806, VN30F1803

Thông tin chi tiết xin mời Quý khách xem Tại đây

Microsoft 70-697 Exam Dumps

He enjoyed the sunshine Microsoft 70-697 Exam Dumps and rain of the early thoughts of Niu Wenhai, and he MCSA: Windows 10 70-697 forgot his dying remains like a lazy donkey crawling on the leaves of the previous period. Su Microsoft 70-697 Exam Dumps Daqiang took another look at the door and Configuring Windows Devices leaned over his son Microsoft 70-697 Exam Dumps s ear Ming Cheng has earned more http://www.passexamcert.com/70-697.html and spent more money every month after graduation. My bar is already open. Now I invite you to have a drink with me Then I put the meat in a 70-697 Exam Dumps basket and hung it on the beam in the middle of the house. How shallow is our description and desire for reality. At this time we Microsoft 70-697 Exam Dumps all did not speak.

Hengchun shouted Qi Shan, how do you see the officer does not kneel down.You defy the court Qi Shan, but narrowed his eyes that the majestic 70-697 Exam Dumps Hengchun looked Microsoft 70-697 Exam Dumps looked and said Secretary Kou, the old lady has asked you to be safe, but you not only do not let the old man sit down, but let the old man knelt down you Dare to be confused Hengchun said Qi Shan, you are dismissed officials, do not you forget Qi Shan laughed and said The old man knows that he has been dismissed, but you do not forget, the old lady has not been taken off the first Marquis You Hengchun is only a criminal Shangshu, how capable, dare to speak with the old Microsoft 70-697 Exam Dumps lady Hengchun surprised a Microsoft 70-697 Exam Dumps moment, half doomed, the lobby was quiet. Who is his younger sister Today s blessed are also Zhang also has some origins with the old MCSA: Windows 10 70-697 lady, the old lady can 70-697 Exam Dumps not be ignored. Lady Naga was remembered as Manchu, sister is an elegant man around the emperor, his own is both dead lady, and princess of Beijing is a princess s princess, so entered the House of Mansion, the first large door Called shouting My elder brother has committed the crime of the emperor, where the Bobcats wild dogs, dare to eat a bear heart leopard courage If the answer is yes, go back and order a soldier to lead a parade Give the old lady a fight and go in. That person does not according to not enough forbearance filial piety and talked about to have Hanlin, Zeng Hanlin later did not have time Configuring Windows Devices to listen to filial piety theory point Hanlin must be an official, official is very busy miles This is why Zuo Zongtang s visit to Beijing will be time and time again. But Baoding House only copied Li prisoners of thousands of family money, which also includes More than 400 acres of land.

I saw you Cai Chengyin This time you have the upper hand I know that you are very proud at this moment, Microsoft 70-697 Exam Dumps but don t laugh too early The world is unpredictable, and maybe the situation will change one day You Microsoft 70-697 Exam Dumps are sitting in my past living room, sitting in the black lacquered chair that I Microsoft 70-697 Exam Dumps used to sit in. Lively and lively in the yard. Dazhi carefully examined the girl the grandson saw, as usual on http://www.testkingdump.com/70-697.html the quality of the satin review. It is no big deal to look at it. xiabook. In the eighth section of the eighth section, Shang Tianyi heard Configuring Windows Devices that the gardener s sale of fake wine Microsoft 70-697 Exam Dumps was MCSA: Windows 10 70-697 arrested, 70-697 Exam Dumps and he was scared to run.