Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN

  • Bản tin sáng: Cập nhật diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế liên tục.
  • Bản tin cuối ngày: Mô tả diễn biến thị trường giao dịch trong ngày, cập nhật danh mục đầu tư và nhấn mạnh một số thông tin nổi bật.