Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Sản phẩm

  • Vay Margin thường
  • Vay Margin cao (D10)Phù hợp với đầu tư mạo hiểm trong ngắn hạn, thích hợp với các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao
  • Mua trước trả sau (Dịch vụ T0)
  • Lãi suất linh hoạt (Smart T+)
  • Rút sức mua (Rtt)
  • Vay ngoài danh mục (Cho vay cầm cố tài sản)
  • Hỗ trợ lãi suất (Gửi tiết kiệm Online)
  • Trái phiếu HOMEDIRECT
  • Môi giới tư vấn