Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu chính phủ, công trái hay công khố phiếu là trái phiếu được phát hành bởi chính phủ một quốc gia. Trái phiếu chính phủ có thể được phát hành bằng đồng tiền nước đó hoặc ngoại tệ.

Trái phiếu chính phủ thường được coi là không có rủi ro bởi chính phủ có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền mặt để chi trả trái phiếu đáo hạn.

IMG_28032017_163621
Chính phủ luôn được coi là Nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường. Vì vậy, Trái phiếu Chính phủ được coi là loại chứng khoán có ít rủi ro nhất.
Trái phiếu Chính phủ lợi tức có thể không cao nhưng tính an toàn và ổn định luôn ở mức rất cao. Chính vì vậy, Trái phiếu Chính phủ luôn là lựa chọn ưu tiên của các tổ chức lớn khi có tiền nhàn rỗi. (vd: Ngân hàng)
Trái phiếu Chính phủ không có rủi ro thanh toán và có độ thanh khoản cao.