Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Tag: HGW

02 Feb

Báo cáo chào sàn cổ phiếu HGW

Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang (HGW) được thành lập vào ngày 05/01/2004 trên cơ sở chia tách từ Công ty Cấp nước Cần Thơ. – Ngày 29/6/2004 Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang được sáp nhập với Ban Công trình đô thị thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, thành Công ty […]