Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Tag: Kinh te viet nam

04 Oct

Kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2017

Tình hình kinh tế trong tháng 9/2017 tiếp tục có diễn biến tích cực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong cả năm 2017 KINH TẾ TRONG NƯỚC Tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 6.41% Tăng trưởng kinh tế trong 3 quý đầu năm 2017 ước đạt 6,41%, trong đó quý […]

31 Aug

Kinh tế vĩ mô tháng 8/2017

Tình hình kinh tế trong tháng 8/2017 tiếp tục có diễn biến tích cực, tăng trưởng kinh tế phục hồi ngày một rõ nét; từng ngành, lĩnh vực cơ bản đang bắt kịp kịch bản tăng trưởng đề ra Kinh tế trong nước Họp thường kỳ chính phủ tháng 8: Mục tiêu tới cuối năm […]

03 Aug

Kinh tế vĩ mô tháng 7/2017

Kinh tế trong nước Kinh tế trong nước trong tháng 7/2017 tiếp tục có những diễn biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong mục tiêu đề ra, các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được đảm bảo, lãi suất cho vay giảm nhẹ và […]