Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Tag: QTP

16 Mar

Báo cáo chào sàn cổ phiếu QTP

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được thành lập năm 2002 với vốn điều lệ là 2,800 tỷ đồng. Năm 2003 Dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh được thông qua. Năm 2012 cả 2 tổ máy của Dự án NDQN 1 chính thức tham gia vào thị trường phát […]