Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Về Chúng tôi

Về Chúng tôi

Phòng Giao Dịch thuộc Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT, là phòng tư vấn tài chính, hỗ trợ Khách hàng trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi làm việc chăm chỉ với mục đích giúp Khách hàng có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính cá nhân, nắm bắt liên tục về tình hình thị trường chứng khoán nhằm đưa ra các quyết định hiệu quả, quản lý rủi ro tốt hơn.
Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, luôn đặt nhu cầu và thành công của Khách hàng lên trên hết.
Phòng Giao Dịch cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho các Cá nhân và Doanh nghiệp. Bằng cách tìm kiếm thông tin tài chính đầy đủ, Chúng tôi tin rằng Khách hàng có thể xác định rõ hơn các mục tiêu của mình và ra các quyết định đúng đắn.

Giá trị cốt lõi

Chính trực – Tận tâm – Thái độ tích cực – Tri thức nghề nghiệp
  • KINH NGHIỆM: Với kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm, đội ngũ luôn chăm sóc chuyên biệt phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
  • KỊP THỜI: Nắm bắt cơ hội, phản ứng nhanh nhạy theo diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế.
  • ĐA DẠNG: Sản phẩm đa dạng, lựa chọn phong phú phù hợp với nhiều quan điểm đầu tư hiện nay.